1

1

 

English
   

HOME
         

Napište nám

Pražské hotely

hotely
.....hotely
..........hotely


Výstava na Pražském hradě - Karel IV. - císař z Boží milosti

 

Po svém úspěchu v Metropolitním muzeu umění v New Yorku,  které ji hostilo od 19. 9. 2005 do 3. 1. 2006, se výstava Karel IV. - císař z Boží milosti stěhuje na Pražský hrad. Jedná se o unikátní výstavu, která se poprvé v novodobé historii pokouší shromáždit nejvzácnější umělecká díla a památky pražského - českého původu roztroušené v nejrůznějších amerických a evropských sbírkách.
 

HOME

Vstupenky do divadla

Prohlídky Prahy

Výlety a exkurze

Transfery

Zábava v Praze

V.I.P výlety

Pronájem autobusu

O Praze

Fotogalerie


Zajímavé linky

Laterna Magika vstupenky

Černé divadlo vstupenky

Plavba lodí

Návštěvníci Pražského hradu si budou moci výstavu, jejíž celý název zní:

Karel IV. – císař z Boží milosti/Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků 1347 – 1437,  prohlédnout v období od 16. února do 21. května 2006 (denně 10 – 19 hod., v sobotu 10 – 21 hod.). Výstava zpřístupní zcela mimořádný soubor uměleckých děl spojený s rodem Lucemburků. Bude zde k vidění přes 220 exponátů zapůjčených z více než 90 galerií, muzeí a soukromých sbírek z 15 zemí světa. Jedná se o ambiciózní projekt s mezinárodním přesahem, který pokračuje v tradici úspěšných velkých výstavních projektů Pražského hradu, jakými byli Rudolf II. a Praha nebo Deset století architektury. Praha je jediným místem v Evropě, kam bude výstava z New Yorku převezena.


 
Seznámí s uměleckým odkazem evropské panovnické dynastie, jejíž jméno zůstane navždy neodmyslitelně spojeno s Prahou a Čechami. Vystaveny budou nejvzácnější umělecké památky z českých a moravských institucí, předních světových sbírkových institucí i od soukromých sběratelů. Výstavu doprovodí dětský program a zajímavý průvodní program sestávající z dalších výstav pořádaných Správou Pražského hradu, Národním muzeem, Národní knihovnou, Národní galerií, Univerzitou Karlovou, Židovským muzeem, Národním archivem a Archivem hlavního města Prahy a doplněný akcemi na hradech (Karlštejn, Křivoklát a Točník). Dále program nabídne divadelní představení, koncerty, prohlídky s výkladem a lidové hry podle dramaturgie jednotlivých institucí a měst.
Osoba Karla IV. Lucemburského je neodmyslitelně spjata nejen s historií českých zemí, ale i s historií celé Evropy. Jako císař římský byl Karel IV. nejmocnějším politickým představitelem Evropy 14. století. Svými kroky ovlivnil na dlouhou dobu politické a zemské uspořádání Evropy, stejně tak jako uspořádání právní.
Praha se jeho zásluhou stala ve druhé polovině 14. století významným politickým, obchodním a uměleckým centrem tehdejší Evropy. Karel IV. vytvořil z Prahy hrdou rezidenci nejmocnějšího křesťanského vladaře na kontinentu – císaře Svaté Říše římské, která se svým duchovním bohatstvím vyrovnávala věčnému městu Římu.

Na pražském císařském dvoře se setkávali nejlepší malíři, sochaři, zlatníci a architekti. Umění císařské Prahy se stalo fenoménem, s jehož ohlasy se bylo možno setkat na řadě panovnických a biskupských dvorů v celé Evropě. Nakonec tato situace vyvrcholila za vlády Karlových synů Václava IV. a Zikmunda vytvořením jednotného evropského uměleckého stylu – světové gotiky.

Hotel Henrietta - Prague

   
Vemi rádi Vám zajistíme odborného průvodce ve všech jazycích -napište nám na karel@jomys.com


Rádi Vám poradíme a zajistíme Vaši objednávku

 

Kontaktujte nás na telefonu +420-224 917 908 nebo +420 224 916 485 nebo pošlete fax na +420-224 922 452 nebo nám pošlete email na
karel@jomys.com ,
naši nabídku Vám zašleme obratemHOME